Bygglogistik

Logistiklösningar för byggprojekt

Utveckling, planering, styrning och hantering av material- och avfallsflöden

RCW erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom bygglogistik i egen regi.  Tjänsterna kan beställas var och en för sig eller skräddarsys för alla typer av byggprojekt.

Konsultinsatser och projektledning

Vi utvecklar, planerar och styr bygglogistik i riktning mot optimala flöden. Vi har stor erfarenhet av att samordna komplexa material- och avfallsflöden på stora byggarbetsplatser.

In- och utleveranser av material och varor

Med vår fordonsflotta och maskinpark löser vi material- och varuflöden hela vägen fram till montering. Givetvis ordnar vi också bortforsling av exempelvis jord- och stenmassor.

Lagerhållning

Vi erbjuder mellanlagring i vår anläggning centralt i Norrköping. Inlagring på artikelnivå säkerställer snabba och korrekta utleveranser.

Avfallshantering

Vi ansvarar för hela flödet från kärl och containrar på byggarbetsplatsen till återvinningsstationer.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text. captcha txt

Skriv och tryck på enter för att söka.